Väl genomtänkta och noggrannt utförda streckteckningar är det absolut bästa sättet att beskriva en produkts funktion eller handhavande, eller ett tekniskt förlopp med. Man kan visuellt fokusera på de detaljerna som har betydelse för just den funktionen man vill beskriva. Även om det gäller enkla teckningar är jag alltid mån om det grafiska uttrycket med ett väl avvägt linjespel. Det är viktigt för tydlighetens skull och — inte minst, det rent dekorativa! Med snygga tekniska illustrationer skapar man också en känsla av kvalitet, och kunden får därmed ett förtroende för produkten. Kvalitet över hela linjen alltså!

På den här sidan hittar du tekniska eller beskrivande bilder som har använts i manualer, konstruktionsbeskrivningar eller monteringsanvisningar, eller andra slag av tekniska publikationer. Det gemensamma är hela tiden det pedagogiska, tydligheten, och som alltid; omsorgen om detaljerna!
Klicka på någon av bilderna, så visas dom på en ny sida i ett större format. Där kan du även bläddra dig fram och tillbaka, eller titta på bilderna i vilken ordning du vill, utan att behöva gå tillbaka hit till översikten.