Med distinkta linjeteckningar kan du oftast på ett tydligare sätt än med foto visa upp din produkt eller vara. Teckningar har en mängd olika användningsområden och är dessutom dekorativa. Ett välgjort hantverk skapar dessutom en känsla av kvalitet och höjer därigenom värdet på produkten. Välj linjeteckningar i stället för, eller tillsammans med foto för att skapa en grafisk rytm och pedagogisk tydlighet till dina produktpresentationer!

Klicka på någon av bilderna, så visas dom på en ny sida i ett större format. Där kan du även bläddra dig fram och tillbaka, eller titta på bilderna i vilken ordning du vill, utan att behöva gå tillbaka hit till översikten.